lira korbowa
LiraKorbowa.pl
czyli (prawie) wszystko o lirze korbowej
Kanał RSS LiraKorbowa.pl lirakorbowa.pl na facebook soundcloud lirakorbowa.pl lirakorbowa.pl na youtube.com

Zespół:
Monodia Polska - Polska
Zespół śpiewaczy założony i prowadzony przez Adama Struga. Muzycy śpiewają a capella lub z towarzyszeniem liry (Mateusz Kowalski, Janusz Prusinowski), kotłów (Jakub Korona), instrumentów dętych (Wojciech Lubertowicz), organów (Jacek Zembrowski).

Repertuar: pieśni rycerstwa, barokowe piety, śpiewane moralitety XVIII wieku, romantyczne pieśni dewocyjne, oraz utwory ludowe religijne, wszystkie śpiewane wyłącznie jednogłosowo.

Zespół posługuje się skalami wcześniejszymi niż powszechnie dziś używana skala dur-moll, zachowując dawny strój, emisję i maniery wykonawcze.

Teksty pochodzą ze Śpiewnika Pelplińskiego (1861), liczącego 1102 pieśni na cały rok liturgiczny. Średniowieczne anonimy, sąsiadują tu z wierszami Kochanowskiego, Wujka, Bolesławiusza, Trembeckiego, Żabczyca, Naborowskiego, Krasickiego i Karpińskiego.

Świecką część repertuaru Monodii Polskiej stanowią pieśni Kurpiowszczyzny Zielonej i historyczne.
tiruliru